Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

A grounded theory of school as a social system in an atypical context

Atipik bir ortamda faaliyet gösteren bir okulun sosyal bir sistem olarak temellendirilmiş teori çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300697 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın temel amacı, temellendirilmiş teori (kuram) kullanarak etnik bir grup olarak Romanların, ve göçmen ailelerin yaşadığı sosyo-ekonomik düzeyi düşük atipik bir ortamda faaliyet gösteren bir okulun sosyal bir sistem olarak incelenmesidir Çalışma sonucunda ortaya çıkan duruma özgü veri temelli teorik önermelerin hem teorik hem de yöntemsel açıdan alana çeşitli katkılarda bulunacağı öngörülmüştür Bu çalışma için yukarıda bahsi geçen özellikleri taşıyan, yani etnik bir grup olarak Romanların ve Türkiye'nin doğu ve kuzeyinden Istanbul'a göç etmiş ailelerin çoğunlukta olduğu, sosyo-ekonomik düzeyi düşük bir bölgede faaliyet gösteren bir devlet okulu seçilmiştir Çalışmanın temel veri kaynaklarını okul ve çevresinde yapılan gözlemler, okul müdürü ve dokuz öğretmenle birebir yapılan görüşmeler, Okul Aile Birliği üyesi dokuz veli ile gerçekleştirilen odak grup çalışması ve okula ilişkin elde edilen dokümanlar oluşturmuştur Çalışma süresince veri toplama ve veri analizi aynı anda gerçekleştirilmiştir Çalışma sonucunda araştırmacının ?kısır döngüyü kırma? adını verdiği bir süreçle bağlantılı beş teorik önermeye ulaşılmıştır Bu önermeler atipik bir ortamda faaliyet gösteren bir okulun işleyişinde kısır bir döngünün olduğunu ve bu döngünün okulun günlük işleyişinde yapılacak değişimlerle kırılabileceğini göstermiştir Bu değişimlerin gerçek bir dönüşüm yaratabilmesi için, okul ve eğitim kavramları ile öğretmen ve müdür rol tanımlarının, eleştirel ve radikal eğitim sosyolojisi görüşleri ışında yeniden tanımlanması gerektiği önerilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.