Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2001

A grubu rotavirüslerde gonotip tayini

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 111445

Tezi Bul
Özet:

ÖZET Bu çalışmada gastroenterit ön tanısıyla hastanelere başvuran vakalardan alınmış gaita örneklerinde en sık viral etken olan RV'ü araştırdık. Bunun sonucunda 126 örnekte VP6 antijenini içeren poliklonal antikorlarla RV pozitifliğini saptadık. Bu örneklerden rastgele seçilen 50 örnekte epidemiyolojik veri amacıyla RT-PCR yöntemiyle genotip tayin edildi. Tüm dünyadaki çalışmalarda aşılar en sık görülen genotiplere göre hazırlandığından RV hakkındaki epidemiyolojik verilerin eldesi her ülkede önem taşımaktadır. Bu çalışmada da ülkemize ait verileri elde etmeyi amaçladık. Sonuçlarımıza göre G2(%30) en sık genotip iken, bunu Gl(%28), G4(%10) ve G9(%6) izlemektedir. G3 genotipini tespit edemedik. Ayrıca çalışmada yüksek oranda genotiplenemeyen RV'ün olması pek çok soru işaretini de beraberinde getirmiştir. Bunların büyük kısmının nadir tiplere ait olma olasılığı yanında EUSA dışında başka yöntemlerle de kesinleştirilmesi gereği de doğmuştur. Sonuç olarak ülkemiz açısından RV'e ait genotiplerin (Gl, G2, G3, G4) sıklığının aşıların içerdiği genotiplerle uygunluk gösterdiği ve kullanılabilir olacağını göstermiştir. </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: