Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Guidance and control method for a tail controlled bomb

Kuyruk kontrollü bir bomba için güdüm ve kontrol metodu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119383 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz KUYRUK KONTROLLÜ BİR BOMBA İÇİN GÜDÜM VE KONTROL METODU Perkgöz, Cahit Yüksek Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Kemal Leblecioğlu Mart 2002, 108 sayfa Güdümlü füzelerin kullanılmaya başlanmasından sonra uygulamada performans/ma liyet kriterlerinin düşük olduğu görülmüş ve devletlerin savunma harcamalarının azaltılması amacıyla varolan güdümsüz mühimmatların yüksek maliyetli parçalar eklemeden güdümlü hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu tez çalışmasında belli bir yükseklikten bırakılan, itkisiz kuyruk kontrollü bir hava savunma silahının, önceden belirlenmiş bir yörüngeyi olabildiğince takip ederek, sabit hedefe ulaşması anında istenilen son durum vektörüne sahip olması için, güdüm ve kontrol metotları geliştirilmiştir. İlk olarak sistem modellenmiş ve bu model kullanılarak ivme kontrolü yapılmıştır. Sisteme ait dinamik denklemler kullanılarak, referans çerçevesinde kısıtlanmış ve kısıtlanmamış kontrol değişkenli optimum güdüm yöntemleri denenmiştir. İki güdüm yönteminin doğrulanması amacıyla gerçek modelkullanılmadan çeşitli senaryolar için optimum yörüngeler elde edilmiştir. Son olarak, geliştirilen güdüm yöntemleri ivme kontrolü ile birlikte gerçek modele uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Kısıtlanmış kontrol değişkenli optimum güdüm yönteminin daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Optimal Kontrol, Yörünge Takibi, Güdüm, Uçuş Kontrolü vı

Summary:

oz KUYRUK KONTROLLÜ BİR BOMBA İÇİN GÜDÜM VE KONTROL METODU Perkgöz, Cahit Yüksek Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Kemal Leblecioğlu Mart 2002, 108 sayfa Güdümlü füzelerin kullanılmaya başlanmasından sonra uygulamada performans/ma liyet kriterlerinin düşük olduğu görülmüş ve devletlerin savunma harcamalarının azaltılması amacıyla varolan güdümsüz mühimmatların yüksek maliyetli parçalar eklemeden güdümlü hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu tez çalışmasında belli bir yükseklikten bırakılan, itkisiz kuyruk kontrollü bir hava savunma silahının, önceden belirlenmiş bir yörüngeyi olabildiğince takip ederek, sabit hedefe ulaşması anında istenilen son durum vektörüne sahip olması için, güdüm ve kontrol metotları geliştirilmiştir. İlk olarak sistem modellenmiş ve bu model kullanılarak ivme kontrolü yapılmıştır. Sisteme ait dinamik denklemler kullanılarak, referans çerçevesinde kısıtlanmış ve kısıtlanmamış kontrol değişkenli optimum güdüm yöntemleri denenmiştir. İki güdüm yönteminin doğrulanması amacıyla gerçek modelkullanılmadan çeşitli senaryolar için optimum yörüngeler elde edilmiştir. Son olarak, geliştirilen güdüm yöntemleri ivme kontrolü ile birlikte gerçek modele uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Kısıtlanmış kontrol değişkenli optimum güdüm yönteminin daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Optimal Kontrol, Yörünge Takibi, Güdüm, Uçuş Kontrolü vı