Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A heuristic approach for profit oriented disassembly lot-sizing problem

Kar amaçlı demontaj parti büyüklüğü problemi için sezgisel yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285616 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, we work on adisassembly lot-sizing problem for multiple products with parts commonality,i e , general product structure We assume that supply of discarded products is infinite When a product (or a subassembly) is disassembled, all its immediate child items are obtained,i e , complete disassembly case Intermediate and leaf items obtained are demandedbyexternal suppliers or remanufacturers The maximum possible salesfor each intermediate and leaf item are known Sales of the intermediate and leaf items are the revenue sources The discarded products are purchased ata unit purchasing cost The disassembly operation incurs a fixed and a variable disassembly cost ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada ortak parça içeren çoklu ürün yapıları için demontaj (söküm)parti büyüklüğü problemi ele alınmıştır Parçalarına ayrılacak ürünlerin arzının sınırsız olduğunu varsaydık Bir ürün parçalarına ayrıldığında, o ürünün bir alt seviyedeki tüm parçaları elde edilir Elde edilen ara ürünler ve son seviyedeki parçalar tedarikçi ya da yeniden üreticiler tarafında talep edilir Ara ve son seviyedekiparçaların mümkün olanen yüksek satış miktarları bilinmektedir Ara ve son seviyedeki parçaların satışı gelir kaynaklarıdır Parçalarına ayrılacak ürünler birim satın alma maliyeti ile alınır Söküm operasyonu bir bağımsız sabit ve bir değişken söküm maliyetleri ileyapılır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.