Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A hierarchical modeling tool for instructional design

Eğitimsel tasarım için hiyerarşik modelleme dili

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268422 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A component-oriented tool for hierarchical modeling of instructional designs is developed The motivation is to show that hierarchical representation of instructional designs is easier, better and more effective for modeling Additionally a modeling language is developed to provide an effective, flexible and easy to use integration model in which all teaching components are discovered, defined and connected In order to fulfill the above purposes an abstract notation is developed that is sufficiently general and adapting top-down hierarchic approach to represent Units of Learning (UoL), Operational Knowledge Units (OKU), Learning Objects (LO), and Learning Components (LC) with respect to the common structures found in different instructional models COSEML, a top-down hierarchic, and component oriented modeling language has been used as a reference and the core concept in developing the Educational Component Oriented Modeling Language (ECOML) The high-level architecture of ECOML provides the means for designing instructional structures It describes how LOs, UoLs, OKUs and LCs are sequenced in a certain context or knowledge domain The resulting model can be reused in different contexts and across different educational platforms ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Eğitimsel uygulamaların biçimlendirileceği bileşen-yönelimli bir iskelet mimari geliştirilmiştir Hedef; herbir öğretim bileşeninin bulunduğu etkili, esnek ve kullanımı kolay bir bütünleme modelinin bulunması, tanımlanması ve ilişkilendirilmesidir Değişik eğitim modellerinde bulunan ortak yapılar esas alınarak Öğrenme Birimleri (ÖB), Operasyonel Bilgi Birimleri (OBB), Öğrenme Nesneleri (ÖN) ve Öğrenim Bileşen'lerini yeteri kadar genelleyerek gösterebilecek yukarıdan-aşağıya hiyerarşik yaklaşımı esas alacak bir soyut notasyon geliştirilmiştir Eğitimsel Bileşen Yönelimli Modelleme Dili (EBYMD) nin geliştirilmesinde, yukarıdan-aşağıya hiyerarşik ve bileşen yönelimli yazılım mühendisliği modelleme dili olan COSEML örnek kaynak ve ana fikir olarak kullanıldı EBYMD'nin üst düzey mimarisi eğitimsel yapıların tasarımında gerekli araçları sunmaktadır ÖB,OBB, ÖN ve öğrenim bileşenlerinin, belirli bir ortamda veya ilgi alanı bilgisinde nasıl sıralanacağını tarif eder ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.