Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A hierarchical weight assignment model in hierarchical production planning

Hiyerarşik üretim planlama sistemlerinde hiyerarşik ağırlık atama modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 252591 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, a linear programming model is developed which integrates aggregate planning and scheduling systems in a hierarchical planning system of a tire manufacturer.In the hierarchical planning system, medium-term production plans are formed initially by using an aggregate production planning system. According to those plans, schedules are made in which short-term operational decisions are made by using of scheduling system. In this planning process, schedules should be revised because of changing status in shop-floor or fluctuations in demand. However, the system may fall short of the optimal solution that is found with aggregate plans when revision is made only in the schedules. At this point aggregate production planning and scheduling system should be integrated in addition schedules and medium-term production plans revised simultaneously. The proposed extended aggregate planning model aims to coordinate that integration simultaneously.Since the proposed model has a multi-criteria objective function with many competing objectives, it is hard to manage the results of linear programming model. In this study, a second mathematical model, which is hierarchical weight assignment model, is proposed to solve this problem. The proposed model includes comparison matrices which are similar with the matrix form in the analytic hierarchy processes to make optimal aggregate plans according to the planner?s preferences in customer and product priorities. Finally, the calculated weights from the hierarchical weight assignment model are integrated to the capacity planning (CP) model in the hierarchical planning system of tire manufacturer and the proposed model is tested in order to visualize the performance.

Summary:

Bu çalışmada öncelikli olarak, bir lastik üreticisindeki hiyerarşik planlama sisteminin elemanları olan orta seviye taktik planlama sisteminin ve çizelgeleme sisteminin entegrasyonunu sağlayacak bir lineer programlama modeli üzerinde çalışılmıştır.Hiyerarşik planlama sisteminde; ilk önce orta seviye taktik planlama sistemi kullanılarak orta vadeli üretim planları oluşturulur. Daha sonra bu planlar doğrultusunda, çizelgeleme sistemi kullanılarak kısa vadeli ve operasyonel kararların alındığı çizelgeler oluşturulur. Bu süreç içerisinde üretim sisteminde meydana gelen değişimler veya talepte meydana gelen değişiklikler nedeniyle çizelge revizyonu yapmak gereklidir. Fakat revizyonu sadece çizelge seviyesinde yapmak, orta seviye taktik planla bulunan optimal sonuçtan uzaklaşmaya neden olabilir. Bu noktada orta seviye taktik planlama ve çizelgeleme sistemi entegre edilmelidir ayrıca çizelge ve orta seviye taktik plan revizyonu eş zamanlı olarak yapılmalıdır. Önerilen model bu eş zamanlı entegrasyonu sağlamayı amaçlamaktadır.Yapılan çalışmada elde edilen matematiksel model çoklu amaç fonksiyonuna sahip olduğu için normalizasyon gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada geliştirilen ikinci matematiksel model ise bu sorunu çözmek üzere geliştirilmiştir. Önerilen model analitik hiyerarşi prosesindeki önceliklendirme matrislerinin yapısına benzer bir yapı ile müşteri önceliklerini ve ürün önceliklerini, planlamacının tercihleri doğrultusunda belirleyerek orta seviye optimum planlar oluşturur. Son olarak geliştirilen matematiksel model, lastik üreticisinin planlama sistemine entegre edilmiş ve performansını ölçümlemek için testler yapılmıştır.