Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Historical and analytical study on city centres: A preliminary proposal for an exemplary case in Kadıköy

Şehir merkezleri üzerine tarihsel ve analitik bir çalışma: Kadıköy'de örnek bir çalışma için ön öneri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93341 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A HISTORICAL AND ANALYTICAL STUDY ON CITY CENTRES: A PRELIMINARY PROPOSAL FOR AN EXEMPLARY CASE IN KADIKÖY Yayla, Bahar M. Arch, Department of Architecture Supervisor: Inst. İlhan Kural February 2000, 251 pages This thesis analyses the relation of centre with the city as a social entity in a historical context. Centres of urban life are analysed in terms of functions and meanings. Social, political, technological and cultural forces that shape the form and usage of the centre and enclosed spaces are discussed with examples. Within this constructed framework today's centres and mixed-use buildings are observed. Through this study, various supportive ideas are found for an adequately designed mixed-use shopping centre as a sub-centre in the city. Finally, the analysed design principles are tried to be applied in a preliminary proposal for an exemplary case in Kadıköy. Keywords: Centre, Mixed-Use, Urban Life m

Summary:

öz ŞEHİR MERKEZLERİ ÜZERİNE TARİHSEL VE ANALİTİK BİR ÇALIŞMA: KADIKÖY'DE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA İÇİN ÖN ÖNERİ Yayla, Bahar Yüksek Lisans, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Öğr. Gör. İlhan Kural Şubat 2000, 251 sayfa Bu çalışma, merkezi ve sosyal bir bütünlük olarak kenti tarihsel bir süreç içerisinde analiz etmiştir. Kent hayatının merkezleri işlev ve anlam açısından irdelenmiştir. Örneklerle şehir merkezleri ve kapalı mekanlar üzerine etki eden sosyal, politik, teknolojik ve kültürel güçler tartışılmıştır. Elde edilen veriler ile günümüzün merkezleri ve çok amaçlı yapılan incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda doğru olarak tasarlanmış çok amaçlı bir yapının, bir alt-merkez olabileceğini destekleyen fikirlere ulaşılmıştır. Nihayetinde incelenmiş tasarım prensipleri Kadıköy'de örnek bir çalışma için yapılan öneride uygulanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Merkez, Çok Amaçlı, Şehir Hayatı IV