Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

A historical and social analysis of an urban transformation: Akay junction in Ankara

Kentsel dönüşümün tarihsel ve sosyal analizi: Ankara Akay kavşağı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167115 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSRACT A HISTORICAL AND SOCIAL ANALYSIS OF AN URBAN TRANSFORMATION: AKAY JUNCTION IN ANKARA Sönmez, Çağlayan M Arch , Department of Architecture Supervisor: Assoc Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL VE SOSYAL ANALİZİ: ANKARA AKAY KAVŞAĞI Sönmez, Çağlayan Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Doç ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.