Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Hybrid approach for Turkish optical character recognition

Türkçe optik karakter tanıma için hibrit bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119242 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz TÜRKÇE OPTİK KARAKTER TANIMA İÇİN HIBRİT BİR YAKLAŞIM Akıncı, Gülberal Kırçiçeği Yoksul Yüksek Lisans Tezi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Assoc Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz TÜRKÇE OPTİK KARAKTER TANIMA İÇİN HIBRİT BİR YAKLAŞIM Akıncı, Gülberal Kırçiçeği Yoksul Yüksek Lisans Tezi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Assoc Prof ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.