Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Hybrid finite element formulation of single cell thin-walled beams

İnce çeperli tek gözlü kirişler için hibrit sonlu eleman formülasyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119058 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A HYBRID FINITE ELEMENT FORMULATION OF SINGLE CELL THIN-WALLED BEAMS Göral, Abdulgani M S , Department of Mechanical Engineering Supervisor: Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz İNCE ÇEPERLİ TEK GÖZLÜ KİRİŞLER İÇİN HİBRİT SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU Göral, Abdulgani Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.