Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A hybrid genetic algorithm for multi mode resource constrained scheduling problem for large size projects

Büyük ölçekli projelerde çok modlu kaynak kısıtlı iş programlama problemi için geliştirilmiş bir hibrit genetik algoritma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416452 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Just like in all industries, some of the available resources, in order to finish a project on time, are constrained in construction industry To be able to finish the project on time has high importance both for the contractor and for the owner ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Tüm sektörlerde olduğu gibi, inşaat sektöründe de, projelerin bitirilmesi için gereken bazı kaynaklar sınırlıdır Projelerin zamanında bitirilebilmesi hem müteahhit hem de işveren açısından yüksek önem taşımaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.