Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bilim Dalı

A hybrid ship condition assessment & evaluation methodology proposal for condition surveys

Kondisyon sörveylerinde gemilerin değerlendirilmesi için hibrit bir metodoloji önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 507768 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Protection and Indemnity (P&I) Clubs are concerned with condition of ships as a potential source of liabilities, as they provide cover for third-party liabilities for shipowners. For many reasons, P&I Clubs may ask for a special survey, which is called as a condition survey, to be conducted on board a ship at the time of applying procedures for entry of a ship to the P&I Club. Since there is a tight relation between the number of claims to be caused by a particular ship and condition of that ship, entry of ships, which are not well-equipped and maintained and/or not satisfactorily operated and managed, in P&I Clubs would increase risk factors for the P&I Clubs. In this context, P&I Clubs have to make risk assessments while they are accepting entry of any ships in their memberships since it is important for them to maintain the quality of the entered tonnage in order to prevent undue risks and losses. In this thesis, a proposal was made for evaluation of condition of ships during the condition surveys conducted on board ships on a mathematical basis by applying Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) and Simple Additive Weighting (SAW) methodologies aiming to achieve a quantified result, "Global Score", that reflects the current condition of the inspected ship at the time of the inspection.

Summary:

Koruma ve Tazmin (P&I) Kulübleri, bir geminin P&I Kulüb'e kabul edilmesi işlemleri sırasında, pek çok nedenden dolayı gemilerde kondisyon sörveyi olarak adlandırılan özel bir sörvey yapılmasını talep edebilir. Bir gemiden kaynaklanabilecek alacak talepleri ile o geminin kondisyonu arasında yakın bir ilişki bulunduğundan iyi ekipmanlara sahip olmayan ve bakımı iyi yapılmamış ve/veya düzgün bir şekilde işletilmeyen bir geminin P&I Kulüb'e kabul edilmesi, Kulüb açısından gereksiz yere risk faktörlerini arttıracaktır. Bu bağlamda, P&I Kulübleri için sigortaladıkları gemilerin kalite seviyelerini korumaları ve gereksiz riskleri/kayıpları önleyebilmek için P&I Kulüblerin herhangi bir gemiyi sigortalama işlemleri sırasında risk değerlendirmesi yapmaları gereklidir. Bu çalışmada; gemilerde gerçekleştirilen kondisyon sörveyleri sırasında geminin kondisyonunun matematiksel olarak Aşamalı Ağırlık Değerlendirme Oran Analizi (SWARA) ve Basit Toplamlı Ağırlıklandırma (SAW) metodolojileriyle değerlendirilebilmesi için hibrit bir metodoloji önerisinde bulunulmuş ve geminin kondisyon sörveyi sırasındaki durumunu gösteren ve "Global Puan" da denen bir sayısal sonuca ulaşmak hedeflenmiştir.