Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Hybrid stress finite element for thin walled open section beams

İnce duvarlı açık kesitli kirişler için melez gerilmeli bir sonlu eleman

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119099 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A HYBRID STRESS FINITE ELEMENT FOR THIN WALLED OPEN SECTION BEAMS Şenay, Dilek M.S., Department of Mechanical Engineering Supervisor: Prof. Dr. Süha Oral November 2002, 60 pages This study presents a finite element formulation for elastic torsion and bending analysis of straight, isotropic, thin walled open section beams with constant cross-section. The beam element is a three-dimensional, 2-node prismatic element, which has seven-dof per node. The beam model takes into account deformations due to shear. Two computer programs are developed throughout the study. The first program idealizes any general open cross-section as a series of thin walled interconnected elements having different thickness. It determines centroid and shear center locations and bending and torsional properties of any open cross- section. And the results are used as the inputs of the second one, which evaluates the stress and displacements at the nodes in the cross-section. Ill "0KDMAWTASYON (HERK2ZİBeam elements are formulated by using hybrid-stress approach, which leads to better stress recovery and eliminates the use of element dependent shear correction factors. Finally, several cross-sections and loading conditions have been carried out with this element and the results are compared with the ones obtained from literature. Keywords: Finite Element Method, Thin Beam, Open Section, Vlasov's Beam, Shear Center, Hybrid Stress Method, Geometric Stiffness Matrix. IV

Summary:

öz İNCE DUVARLI AÇIK KESİTLİ KİRİŞLER İÇİN MELEZ GERİLMELİ BİR SONLU ELEMAN Şenay, Dilek Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr. Süha Oral Kasım 2002, 60 sayfa Bu çalışma, düz, izotrop malzemeden yapılmış, sabit ve açık kesitli ince kirişlerin esnek eğilme ve bükülme analizi için bir sonlu eleman formülasyonu sunmaktadır. Kiriş elemanı, üç boyutlu, her birinde 7 'şer serbestlik derecesi olan 2 bağlantı noktalı prizmatik bir elemandır. Kiriş modeli kesmeye bağlı deformasyonlar da hesaba katmaktadır. Kiriş elemanları, elemandaki gerilmeleri daha doğru hesaplamaya olanak veren ve elemana bağlı kesme düzeltme katsayısının kullanımım ortadan kaldıran 'melez-gerilme yöntemi' ile formüle edilmiştir. Son olarak, değişik geometriler ve yüklemeler için problemler çözülmüş ve sonuçlar literatürden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.Anahtar sözcükler: Sonlu Elemanlar Yöntemi, İnce Kiriş, Açık Kesit, Vlasov Kirişi, Kesme Merkezi, Melez Gerilme Yöntemi, Geometrik Katılık Matrisi. VI