Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Hybrid stress quadrilateral finite element for comparite laminates

Kompozit kabukların analizi için melez gerilimli dörtgen bir sonlu eleman

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116366 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET KOMPOZİT KABUKLARIN ANALİZİ İÇİN MELEZ GERİLİMLİ DÖRTGEN BİR SONLU ELEMAN GÜNDÜZ, İ Emre Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof Dr Süha ORAL Eylül 2001, 60 sayfa Bu çalışmada ince ve orta derecede kalınlıkta kompozit kabukların lineer statik analizi için dörtgen bir eleman geliştirilmiştir Melez gerilme metodu ve isoparametrik yaklaşım kullanılarak ikinci derece deformasyonlu, 4 düğümlü, 24 serbestlik dereceli formüle edilen bu eleman kesme deformasyonu etkilerini de içermektedir Yazılan bilgisayar programıyla hesaplanan sonuçlar diğer araştırma sonuçlan ve analitik çözümlerle uyumludur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT A HYBRID STRESS QUADRILATERAL FINITE ELEMENT FOR COMPOSITE LAMINATES GÜNDÜZ, İ ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.