Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A knowledge-based product line for semantic modeling of web service families

Bilgi tabanlı anlamsal ağ servis ailesi modeli üretim bandı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238263 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Some mechanisms to enable an effective transition from domain models to web service descriptions are developed. The introduced domain modeling support provides verification and correction on the customization part. An automated mapping mechanism from the domain model to web service ontologies is also developed. The proposed approach is based on Feature-Oriented Domain Analysis (FODA), Semantic Web technologies and ebXML Business Process Specification Schema (ebBP).Major contributions of this work are the conceptualizations of a feature model for web services and a novel approach for knowledge-based elicitation of domain-specific outcomes in order to allow designing and deploying services better aligned with dynamically changing business goals, stakeholders' concerns and end-users' viewpoints. The main idea behind enabling a knowledge-based approach is to pursue automation and intelligence on reflecting business requirements into service descriptions via model transformations and automated reasoning. The proposed reference variability model encloses the domain-specific knowledge and is formalized by using Web Ontology Language (OWL). Adding formal semantics to feature models allows us to perform automated analysis over them such as the verification of model customizations through exploiting rule-based automated reasoners.This research was motivated due to the needs for achieving productivity gains, maintainability and better alignment of business requirements with technical capabilities in engineering service-oriented applications and systems.

Summary:

Alan modellerinden, ağ servis tanımlarına geçiş sağlayan etkin mekanizmalar geliştirilmiştir. Tanıtılan alan modelleme desteğinin özelleştirme kısmında, doğrulama ve düzeltme yetenekleri bulunmaktadır. Ayrıca, alan modelinden ağ servis ontolojilerine eşleme sağlayan otomatikleştirilmiş bir mekanizma geliştirilmiştir. Önerilen yaklaşım özellik yönelimli alan analizi (FODA), anlamsal ağ ve ebXML iş süreç belirleme şeması (ebBP) teknolojilerini temel almaktadır.Bu çalışma ile ortaya konulan temel kazanımlar; ağ servisleri için hazırlanan bir özellik modeli ile alana özgü ürünlerden bilgi temelli çıkarımlar yapılmasını ve böylece dinamik iş hedeflerine, pay sahipleri ve son kullanıcı görüşlerine daha iyi uyum gösteren servislerin tasarlanması ve konuşlandırılmasını sağlayan bir yöntemdir. Bilgi temelli yaklaşımın arkasında yatan temel düşünce model dönüşümleri ve çıkarımlar yaparak iş gereksinimlerinin servis tanımlamalarına yansıtılması işlemine otomasyon kazandırmaktır. Ileri sürülen referans degişkenlik modeli alana özgü bilgiyi içermekte olup ağ ontoloji dili (OWL) ile biçimlendirilmiştir. Özellik modellerine kazandırılan bu anlamsal yapılar sayesinde model uyarlamalarının doğrulanması gibi otomatikleşmiş analizlerin kural tabanlı çıkarım motorları ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.Bu araştırma çalışmasının çıkış noktalarını servis yönelimli uygulama ve sistemlerin mühendisliğinde ihtiyaç duyulan üretkenlik kazanımları ve devamlılığın sağlanması ile iş gereksinimleri ve teknik yeterlilikler arasındaki uyumun iyileştirilmesi konuları oluşturmaktadır.