Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Disiplinlerarası Anabilim Dalı / Savunma Teknolojileri Bilim Dalı

2007

A knowledge map strategy model for the pilots

Pilotlar için oluşturulan bir bilgi haritası strateji modeli

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 222677

Tezi Bul
Özet:

Entellektüel sermaye organizasyonlar için zamanla daha büyük bir önem kazanmıstır. Organizasyonlar için en güvenilir enformasyon kaynagı bilgidir. Bilgi açık ve örtülü olmak üzere iki sekilde bulunur. Örtülü bilgi çalısanların zihinlerindeki tecrübe, yetenek, entellektüel model ve dıs dünyayla temas neticesinde olusan degerler olup çok kompleks bir halde bulunmaktadır. Açık bilgi ise sekillenmis modeller, kurallar, prosedürler ve dıs iletisimden ibaret olup tesbit edilmesi daha kolaydır. Bilgi haritaları örtülü ve açık bilginin bulunması, paylasılması ve bilginin çalısanlara ve organizasyonun diger üyelerine sunulması sürecinde en iyi yollardan biridir. Bu çalısmada uçuslara iliskin olan bilesenlerden pilotlarla ilgili hususlar dikkate alınmıs ve problem sahaları tesbit edilmistir. Çalısmanın sonunda standardizasyonu saglamak ve uçus emniyetini arttırabilmek için pilotlara iliskin her türlü problemi saf dısı bırakabilecek, pilotların havacılık bilgi seviyelerini gelistirecek bir bilgi haritası modeli önerilmistir. Bu husus pilotların bilgiye daha hızlı fakat düzenli ve dogru bir sekilde ulasabilmelerine olanak verecek ve pilotların hangi bilgiye ihtiyaç duydukları, hangi bilgiye sahip oldukları ve bu bilgileri nasıl kullanacakları konularında, pilotların bilgileri anlama yeteneklerini ön plana çıkarması açısından en önemli bir husus haline gelmistir. Bu tez bilgi haritalarını, bilgi haritalamayı, bilgi haritasında olması gereken havacılık bilgilerini, bir çok ülke mensubu pilotlar üzerinde çalısma ortamlarında yapılan gözlemleri ve yapılan iki ankete iliskin çıkarımları, bazı haritalama yazılımlarının incelemelerini, bunların karsılastırmasını ve son olarak da Freemind yazılımı ile üretilmis bir model örnegini kapsamaktadır. Anahtar Kelimeler: Pilot, bilgi haritası

Summary:

Over time, intellectual capital has gained greater importance for organizations. The most reliable source of information for organizations is knowledge; this exists in two forms; explicit and tacit. Tacit knowledge exists in the minds of employees, in their experiences and talents, intellectual models and exchanges with the outside world, and are very complex. Explicit knowledge is easier to identify, consisting of shaped models, rules, procedures and external communication. Knowledge maps are one of the best ways of finding out and sharing tacit and explicit knowledge and presenting this knowledge to employees and the other members of an organisation. This study considers components for flights relevant to pilots, and identifies problem areas. In conclusion, a knowledge map model has been proposed that overcomes any problems related to pilots, to improve their level of aviation knowledge, in order to achieve standardisation and improve flight safety. This allows pilots to access knowledge faster, but tidy and accurate keeping, and pilots? ability to understand this knowledge become most important: therefore they need to know what knowledge they have and how to use it. This thesis describes the knowledge maps including knowledge mapping, aviation knowledge that should exist on maps; observations on different nations? pilots procedures and processes while they are at their workstations, deductions from the thoughts of pilots by two questionnaires, identification and study on some knowledgemapping software applications and comparsion of these applications, and, finally, a model produced with the Freemind knowledge-mapping software application. Keywords: Pilot, Knowledge Map