Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A lagrangean heuristic for the two-stage modular capacitated facility location problem

İki seviyeli modüler kapasiteli tesis yerleşimi problemi için bir lagrange sezgiseli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 176880 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, a Lagrangean heuristic based on Lagrangean relaxation and subgradient optimization is proposed for the two-stage modular capacitated facility location problem The objective is to minimize the cost of locating and operating plants and warehouses, plus the cost of transporting goods at both echelons to satisfy the demand of customers The difference of our study from the two-stage capacitated facility location problem is the existence of multiple capacity levels as a candidate for each plant in the problem Each capacity level has a minimum production capacity which has to be satisfied to open the relevant capacity level Obviously, a single capacity level can be selected for an opened facility location In the second echelon, the warehouses are capacitated and have unique fixed and variable costs for opening and operating Multiple sourcing is allowed in both transportation echelons ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada iki seviyeli modüler kapasiteli bir tesis yerleşim problemi için Lagrange gevşetimi ve altgradyan optimizasyonu tekniklerine dayanan bir Lagrange sezgiseli sunulmuştur Problemin amacı, fabrika ve depoların yerleştirilmesi ve işletilmesi ile müşterilerin taleplerini karşılamak üzere ürünlerin fabrikalardan müşterilere taşınması sonucu ortaya çıkan maliyetlerin toplamını asgariye indirmektir Çalışmamızın kapasiteli tesis yerleşimi probleminden farkı, her fabrika yeri seçeneği için birden fazla kapasite seviyesi seçeneğinin bulunmasıdır Ayrıca her kapasite seviyesinin açılabilmesi için sağlanması gereken farklı bir minimum üretim kapasitesi bulunmaktadır Açılacak bir tesis mekanı için sadece bir kapasite seviyesi belirlenebilir Problemin ikinci seviyesinde, fabrikalardan farklı olarak her depo için sadece tek bir kapasite seviyesi vardır ve açılıp işletilebilmesi için bir sabit ve değişken maliyete sahiptir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.