Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

A layerwise approach to modeling piezolaminated plates

Piezoelektrik katmanlı plakaların tabakasal yaklaşımla modellenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167368 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A LAYERWISE APPROACH TO MODELING PIEZOLAMINATED PLATES Ertürk, Cevher Levent Ph D Department of Aerospace Engineering Supervisor: Assoc Prof Dr Ozan Tekinalp January 2005, 152 pages ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz PIEZOELEKTRİK KATMANLI PLAKALARIN TABAKASAL YAKLAŞIMLA MODELLENMESİ Ertürk, Cevher Levent Doktora, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Ozan Tekinalp Ocak 2005, 152 sayfa ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.