Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

A lexicon for product experience related communication

Ürün tecrübeleri ile ilgili iletişim için sözlük

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313787 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, product experiences were analyzed in human-product interaction context. The terminology to describe product experiences were gathered and grouped with the studies carried out during the thesis. The conceptual network of product experiences were attempted to be established by examining the stages of human-product interaction in the limitations of the studies. The gathered terminology was composed of both concrete and abstract product features. The abstract product features which are used for defining product personality characteristics took part in the lexicon. The lexicon for product experience related communication resulting from the thesis, was used in designed instructional game for Bachelor degree industrial design students, in order to be informed and develop themselves on the subject. Hereby, while the students have fun, they will explore the terminology to use in design communications easily.Keywords: Human-Product Interaction, Product Experiences, Product Personality Characteristics, Abstract-Concrete Product Features

Summary:

Bu çalışmada, ürün tecrübeleri, insan ve ürün araşındaki etkileşim çerçevesinde incelenmiştir. Ürün tecrübelerini tanımlayan terminolojiler, tez süresinde gerçekleştirilen çalışmalar ile toplanmış ve gruplanmıştır. Ürün tecrübelerinin kavramsal ağı, insan ve ürün arasındaki iletişim safhaları yapılan çalışmalar sınırında incelenerek oluşturulmaya çalışılmıştır. Elde edilen terminoloji, soyut ve somut ürün özelliklerinden oluşturulmuştur. Ürün kişilik özelliklerini tanımlayan somut ürün özellikleri, sözlük içerisinde yer almıştır. Tez sonucu ortaya çıkan ürün tecrübeleri ile ilgili iletişim için sözlük, lisans düzeyi endüstriyel tasarım öğrencilerinin konu hakkında bilgi edinmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanan eğitici oyun içerisinde kullanılmıştır. Bu sözlükte kullanılan kelimeler ürün kişilik özelliklerini tanımlayan soyut ürün özelliklerinden oluşmaktadır. Böylelikle öğrenciler eğlenceli vakit geçirirken, tasarım tartışmalarında kullanabilecekleri terminolojiyi kolayca keşfedebileceklerdir.Anahtar Kelimeler: İnsan-Ürün Etkileşimi, Ürün Tecrübeleri, Ürün Kişilik Özellikleri, Soyut-Somut Ürün Özellikleri