Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Yapı Bilgisi Bilim Dalı

A life cycle assessment based decision support tool for early-design phase of mass-housing neighbourhoods in Turkey

Türkiye'de toplu konut alanları erken tasarım aşaması için yaşam döngü değerlendirme tabanlı karar destek aracı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 520699 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In developing countries such as Turkey, the main driving force of economy is the Architecture-Engineering-Construction (AEC) industry. Hence, rapid urban expansion dramatically increases the pressure on the existing infrastructure which affects buildings, public transportation and overall energy usage. In order to control urbanization, governments facilitate mass-housing projects in increasing numbers. Higher rates in construction require an immediate need for methods of assessing the environmental impacts of these large scale mass-housing projects. Currently, there is not any framework or legislation which regulates the environmental impact of mass-housing projects. In order to provide a comprehensive response to this need, the study aims to develop a life cycle assessment (LCA) based decision support tool (DST) for early design phase of mass-housing projects in Turkey. DST should take into account several clusters of aspects that are inherit in the urban and typological characteristics. In this context, neighbourhood scale is considered as the suitable scale in order to have more precise results. This tool is aimed to provide planners with decision support where and when it is most needed. Residential buildings are the most constructed building type in Turkey, and early design phase is when the design preferences have the highest impact. In the end of the assessments, a reference LCA study which represents the mass-housing projects in neighbourhood-scale in Turkey was developed. Different embodied carbon values were defined for project typologies. Depending on the reference LCA study, a decision support tool (DST) for mass-housing projects in neighbourhood scale was achieved. The DST is capable of introducing several sustainable solutions that are appropriate for mass-housing projects.

Summary:

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, ekonominin sürükleyici gücü inşaat endüstrisidir. Bu durumda, hızlı kentsel gelişim; mevcut bulunan altyapı, bina stoku, toplu taşımacılık ve genel enerji tüketimi üzerinde ağır bir yük oluşturur. Kentsel gelişimin kontrolü için ise, hükümetler artan sayıda toplu konut projeleri üretmek zorundadır. Yüksek inşaat oranları, büyük ölçekli toplu konut projelerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için acil bir ihtiyaç oluşturur. Bu projelerin çevresel etkilerini düzenleyen bir çerçeve ya da yasal çalışma bulunmamaktadır. Belirlenen ihtiyaca kapsamlı bir cevap vermek amacıyla, bu çalışma Türkiye'deki toplu konut alanlarının erken tasarım aşaması için yaşam döngü değerlendirme (YDD) tabanlı bir karar destek aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çevresel değerlendirme aracı, projelerin kentsel ve bina tipolojisi özelliklerinden gelen, birden fazla katmanda bulunan konuları içermesi gerekmektedir. Kullanılan ölçek, bu noktada daha kesin veriler ortaya koyacağı belirlenen mahalle ölçeği olarak kabul edilmiştir. Çalışmanın amacı, planlamacılara en gerektiği alanda ve aşamada karar desteği sunabilmektir. Konut binaları Türkiye'de en fazla sayıda inşaat edilmekte olan bina tipidir, planlama kararları ise ön tasarım aşamasında sonuç ürün üzerinde en fazla etkiyi gösterebilmektedir. Yapılan çevresel değerlendirmenin sonucunda, Türkiye'deki mahalle ölçeğindeki toplu konut projelerini temsil eden bir referans YDD çalışması elde edilmiştir. Farklı proje tipoloji için farklı gömülü karbon değerleri tanımlanmıştır. Bu referans YDD çalışmasına dayanarak bir karar destek aracı oluşturulmuştur. Araç, toplu konut projeleri için uygun olan sürdürülebilir çözüm önerileri sunmaktadır.