Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A life cycle costing based decision support tool for cost-optimal energy efficient design and/or refurbishments

Maliyet etkin enerji verimli tasarım ve/veya yenilemesi için yaşam döngüsü maliyeti tabanlı karar destek sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 542529 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In construction sector, deciding on building investment / refurbishments can be a complex process because it involves multiple criteria and generally conflicting objectives. For this reason, in the early phase, it is necessary to carry out an analysis that can enhance the predictability of these decisions taken, determine the optimum points of conflicting decisions and at the same time increase the social, environmental and economic sustainability. In the analysis, the total cost incurred building life cycle period, including the energy demand, must be taken into consideration, instead of only considering the investment cost. In order to choose the most cost optimal option among the unlimited number of solution proposals, a computer-aided Decision Support Tool (DST) is required. The DST should also be systematic, transparent, integrated with life cycle cost (LCC). This study aims to develop an LCC-based decision support tool which life cycle costing and optimization have been successfully combined in order to provide jointly cost optimization of energy efficient design and refurbishment. The constructed DST purposes to create the most optimal set of solutions by calculating the building life cycle costs and energy demands individually that can result from constructing about one-million different hypothetical buildings, instead of calculating a limited number of alternatives.

Summary:

İnşaat sektöründe bina yatırım / yenileme faaliyetleri birden fazla kriteri ve genellikle çakışan hedefleri içerdiğinden karmaşık bir süreç olabilir. Bu nedenle, erken aşamada, alınan kararların öngörülebilirliğini artıracak, çelişen kararların optimum noktalarını belirleyecek ve aynı zamanda sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği artıracak bir analizi gerekmektedir. Bu analizde, yalnızca yatırım maliyeti değil, binanın yaşam döngüsü boyunca oluşacak enerji ihtiyaçlarını da içeren toplam maliyet dikkate alınmalıdır. Sınırsız sayıda olan çözüm önerilerinden en optimum seçeneğin seçilebilmesi için bilgisayar destekli bir Karar Destek Sistemine (KDS) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu KDS'nin de şeffaf, Yaşam Döngüsü Maliyeti (YDM) ile entegre ve sistematik olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, enerji verimli tasarım ve yenilemenin maliyet optimizasyonunu sağlamak amacıyla, yaşam döngüsü maliyet analizi ve optimizasyonunun başarılı bir şekilde birleştirildiği YDM tabanlı karar destek sistemi geliştirmektir. Geliştirilen bu KDS, sınırlı sayıda alternatifi hesaplamak yerine, yaklaşık 1 milyon farklı varsayımsal binanın yaşam döngüsü maliyetlerini ve enerji taleplerini tek tek hesaplayarak en uygun çözüm setini yaratmayı hedeflemektedir.