Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Yapı Bilgisi Bilim Dalı

A life cycle sustainability assessment methodology for thermal insulation materials

Isı yalıtımı malzemeleri için bir yaşam döngüsü sürdürülebilirliği değerlendirme yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 517108 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The study aims to develop a comparative holistic life cycle sustainability assessment method for building materials and test this method on thermal insulation material selection phase of a pilot renovation project. Life Cycle Assessment (LCA) and its more recent adaptation Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) methods have been utilized to compare the sustainability of thermal insulation material options for a pilot sheathing application. "Three pillars of sustainability" approach has been designated to form a foundation to LCSA system and Environmental Life Cycle Assessment (E-LCA), Life Cycle Costing (LCC) and Social Life Cycle Assessment (S-LCA) methods have been used together. Among them, S-LCA methodology has the greatest need for development and adaptation. For this reason, the study aims to build a S-LCA method, test it on the case of insulation material selection and interpret the results along with LCA and LCC results. Results and discussions involve both the performed case study and the suggested assessment method. The case renovation scenario was created with respect to "Energy Performance in Buildings Directive" and TS-825" documents and building data was managed in the Building Information Modeling (BIM) environment. Lack of developed LCSA standards has been the most important motivation for this study as well as the greatest challenge of it. Especially, scarcity of the local database made it difficult to obtain reliable results. Nevertheless, the case study revealed a convenient comparison table to interpret that glass wool can be an alternative sustainable sheathing material compared to rock wool and more socially sustainable compared to XPS in local conditions. Consequently, the method that has been presented in this study has a potential to serve as a model for future LCSA standards.

Summary:

Bu çalışma, yapı malzemeleri için bütüncül bir karşılaştırmalı yaşam döngüsü sürdürülebilirlik değerlendirmesi yöntemi geliştirmeyi ve bu yöntemi pilot bir tadilat projesinin ısı yalıtım malzemesi seçme safhasında test etmeyi amaçlamaktadır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ve onun daha yakın tarihli uyarlaması olan Yaşam Döngüsü Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (YDSD) yöntemleri, bir örnek mantolama uygulamasında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesi seçeneklerinin sürdürülebilirliklerini karşılaştırmak için kullanılmıştır. YDSD sistemine temel oluşturması için, "sürdürülebilirliğin üç sac ayağı" yaklaşımı belirlenmiş olup, Ekolojik Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (E-YDD), Yaşam Döngüsü Maliyeti (YDM) ve Sosyal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (S-YDD) yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Bu yöntemler arasında, S-YDD yöntemi gelişime ve adaptasyona en çok ihtiyacı olan yöntemdir. Bu nedenle, bu çalışma S-YDD için bir yöntem geliştirme, bu yöntemi yalıtım malzemeleri bazında test etme ve sonuçları E-YDD ve YDM yöntemleriyle birlikte değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Sonuç ve öneriler bölümünde hem uygulanan çalışmanın sonuçlarına hem de önerilen yöntem hakkında değerlendirmelere değinilmiştir. Örnek tadilat senaryosu, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ve "TS 825" belgelerine göre oluşturulmuş olup, bina ile ilgili veriler Yapı Bilgi Modelleme (YBM) ortamında yönetilmiştir. YDSD standartlarının gelişmemiş oluşu, bu çalışma için hem en önemli motivasyon, hem de en büyük zorluk olmuştur. Özellikle yerel veritabanının yetersiz oluşu, güvenilir sonuçlar almayı zorlaştırmıştır. Mamafih, örnek çalışma, cam yününün yerel şartlarda taş yününe göre daha sürdürülebilir, XPS'e göre de daha sosyal anlamda sürdürülebilir bir alternatif mantolama malzemesi olabileceği yorumlamasının yapılmasını sağlayan elverişli bir karşılaştırma tablosu ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada sunulan yöntem, gelecekteki muhtemel YDSD standartları için bir örnek teşkil edebilecek potansiyel taşımaktadır.