Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A linear modal combination procedure for structural dynamics

Yapı dinamiği için doğrusal mod birleştirme yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341073 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Earthquake engineering practice utilizes different analysis procedures in the estimation of seismic demands on structures These procedures are mainly divided into two groups as static and dynamic procedures Dynamic procedures are more accurate than the static procedures since they include the entire history of any response parameter during the ground motion Nevertheless, there are also approximate but much simpler static analysis procedures that overcome high computational demands and inherent difficulties of dynamic analysis such as tedious post-processing, and stability and convergence issues especially when the behavior is nonlinear ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Deprem mühendisliği uygulaması, yapılar üzerindeki sismik taleplerin belirlenmesinde farklı dinamik analiz yöntemleri kullanır Bu yöntemler, statik ve dinamik olarak iki ana gruba ayrılırlar Dinamik yöntemler, yer hareketi sırasında herhangi bir tepki parametresinin tüm geçmişini içerdiği için statik yöntemlerden daha kesindir Bununla birlikte, hesaba dayalı yüksek istemler ve özellikle davranış doğrusal değilken görülen karmaşık son işlem, stabilite ve yakınsama sorunları gibi dinamik analizin doğasında yer alan zorlukları aşan yaklaşık fakat basit statik analiz yöntemleri de vardır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.