Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A linear programming approach to quality improvement project and product mix selection under inspection error and rework

Muayene hatası ve yeniden işleme olduğunda kalite iyileştirme projeleri ve ürün karması seçimine doğrusal programlama yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180863 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA LINEAR PROGRAMMING APPROACH TO QUALITY IMPROVEMENTPROJECT AND PRODUCT MIX SELECTION UNDER INSPECTIONERROR AND REWORKŞarbak, NedretMS , Department of Industrial EngineeringSupervisor : Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZMUAYENE HATASI VE YEN DEN ŞLEME OLDUĞUNDA KAL TEY LEŞT RME PROJELER VE ÜRÜN KARMASI SEÇ M NE DOĞRUSALPROGRAMLAMA YAKLAŞIMIŞarbak, NedretYüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği BölümüDanışman : Prof Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.