Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A load balacing approach though competition for distributed systems

Dağıtımlı sistemlerde rekabete dayalı bir yük dengeleme yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143243 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Advances in computer and networking technology have led to an abundance of computing power in the form of interconnected powerful workstations These are not really intended for parallel or distributed computing The computing systems that were intended for parallel computing have been, comparatively, closely coupled, even though the memory is usually distributed and the communication is message based ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bilgisayar ve ağ teknolojileri alanlarındaki ilerlemeler bir çok çalışma istasyonlarının oluşturduğu bilgisayar ağlarının, dolayısı ile dağıtımlı sistemlerinin yaygınlaşmasına neden oldular Bu sistemler özellikle paralel ya da dağıtımlı uygulamalar için amaçlanmamıştır Paralel uygulamalar için amaçlanan sistemler dağıtımlı belleğe sahip olmalarına rağmen, genelden çok özel bir yapıya sahip olmuşlardır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.