Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A low-complexity, near-optimal scheduling policy for solving a restless multi-armed bandit problem occurring in a single-hop wireless network

Tek atlamalı bir kablosuz ağda oluşan bir huzursuz çok kollu haydut problemini çözen düşük karmaşıklıkta bir çizelgeleme politikası

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 385010 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Power resources and battery lifetime are important issues for wireless networks such as wireless sensor networks (WSNs) To extend the battery lifetime, the recent advances in energy harvesting (EH) techniques propose an effective solution EH nodes can harvest energy from environmental sources (e g solar, wind, vibrational, thermal) to power their sensing, computing and communication functions In this thesis, we develop a solution to a scheduling problem under three scheduling scenarios Firstly, we consider a single-hop wireless network where the fusion center (FC) collects data from a set of m EH nodes (e g nodes of a WSN) In each time slot, k of m nodes can be scheduled by the FC for transmission over k orthogonal channels ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Güç kaynakları ve pil yaşam ömürleri, Kablosuz Algılayıcı Ağları (KAA) için önemli konulardır Pil yaşam ömrünü uzatmak için enerji hasatlama (EH) tekniklerindeki son gelişmeler etkili bir çözüm önermektedir EH düğümler, düğümün algılama, hesaplama ve haberleşme işlevlerine güç sağlamak için çevresel (örneğin, güneş, rüzgar, titreşimsel, ısısal) kaynaklardan enerji hasatlarlar Bu tezde çizelgeleme problemine üç çizelgeleme senaryosu altında çözüm geliştirilmektedir İlk olarak, füzyon merkezinin (FM) enerji hasatlayan düğüm kümesinden veri topladığı tek atlamalı bir kablosuz ağ (örneğin KAA düğümleri) ele alınmakta ve her zaman dilimindeki m düğümün k tanesi FM tarafından k ortogonal kanal üzerinden iletim için çizelgelenmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.