Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A low cost learning based sign language recognition system

Düşük hesap karmaşıklığına sahip öğrenme tabanlı işaret dili tanıma sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 534684 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sign Language Recognition (SLR) is an active area of research due to its important role in Human Computer Interaction (HCI) The aim of this work is to automatically recognize hand gestures consisting of the movement of hand, arm and fingers ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

İşaret Dili Tanıma (İDT) insan bilgisayar iletişiminde önemli bir rol alması sebebiyle aktif bir araştırma konusudur Bu çalışma el, kol ve parmak hareketlerinden oluşan el işaretlerini tanımayı amaçlamaktadır Bu amaç için öznitelik tabanlı ve Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) tabanlı iki İDT sistemi gerçeklenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.