Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A low-power memory CMOS integrated circuit for image sensors

Görüntüleme sensörleri için düşük güç tüketen CMOS hafıza entegre devresi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416526 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis presents a low power SRAM block implemented in a 0 35 μm CMOS technology for imaging applications to be used inside a digital image processor ASIC (Application Specific Integrated Circuit) The SRAM structure is designed to be fast enough to store all the image data fed by a large format readout circuitry such as VGA (640x512), while requiring low power consumption The low power consumption is a very critical requirement of such circuit, as the circuit will eventually be used in an embedded platform, which is generally battery operated The circuitry is implemented with standard six transistor bitcells, write buffers, sense amplifiers, and a timing generator, while each sub-unit is designed very carefully to reduce the overall power consumption of the circuit All interior signals are created by the timing generator, by asserting two control signals (enable and read/write) and a system clock ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde görüntüleme uygulamalarında kullanılmak üzere 0 35 μm CMOS teknolojisinde tasarlanmış düşük güç tüketimli bir SRAM aygıtı anlatılmaktadır Bu aygıtın öncelikli kullanımı bir sayısal görüntü işleme ASIC (uygulamaya özel tüm devre) içerisinde olacaktır VGA çözünürlüğü gibi (640x512) büyük format okuma devresinden gelen veriyle beslenecek olup, bu verilerin tamamının kaydedilebilecek kadar hızlı bir yapı olması beklenirken, güç tüketiminin de az olması gerekmektedir Az güç tüketimi devre için çok önemli bir gerekliliktir, nihai olarak, gömülü bir sistemde kullanılacak, büyük ihtimalle de gücünü bataryadan alacaktır Devre standart altı transistörlü bit hücreleri, yazma tamponları, algı yükselticileri ve zamanlama üreteci alt devrelerini içerir Bütün içsel işaretler zamanlama üreteci tarafından iki işaret (etkinleştime ve okuma/yazma) ve bir sistem saati işareti aracılığıyla üretmektedir Algı yükselticileri, akım algılayan türdendir Bu özelliği yükselticinin kapladığı yerin ve güç tüketiminin azalmasını sağglarken, hız performansını düşürmemektedir Elde edilen minimum güç tüketim verileri yazma için 1 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.