Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Machine learning approach to two-voice counterpoint composition

İki sesli kontrapuan tekniğine bilgisayar yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119255 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A MACHINE LEARNING APPROACH TO TWO- VOICE COUNTERPOINT COMPOSITION Adiloğlu, Kamil MS, Department of Computer Engineering Supervisor: Assoc Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz IKI SESLİ KONTRAPUAN TEKNİĞİNE BİLGİSAYAR YAKLAŞIMI Adiloğlu, Kamil Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Ferda Nur Alpaslan Ağustos 2002, 87 sayfa Bilgisayarlı müzik, hem müzikoloji hem de bilgisayar bilimleri için popüler araştırma alanlarından biridir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.