Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Mapping of the discussions on minimal architecture in the 20th century

Yirminci yüzyılda minimal mimarlık üzerine tartışmalar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93364 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A MAPPING OF THE DISCUSSIONS ON MINIMAL ARCHITECTURE IN THE 20TH CENTURY Türkaslan, Muhsine Tanyel M.S., Department of Architecture Supervisor: Inst. Dr. Nergis Öğüt Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Emel Aközer July 2000, 80 pages This thesis is an inquiry into the debates about minimal architecture in the 20 century. In order to clarify and explore the current position of Minimal architecture different discourses and manifestations of simplicity in the architecture of the 20th century are investigated and exemplified. The discussions are introduced in a historical context. The work of the pioneers of Modern architecture of 1920s and their influence on the identity crisis of Modernism in 1960s are discussed alongside the concept of ornament, and the emergence of Minimalism in art and architecture. The identity crisis is investigated as an outcome of the controversy between Pop Art and Minimal Art. Subsequently the stance of Minimal architecture towards the end of the 1980s and 1990s is discussed in relation to contemporary architecture and the iiicurrent state of capitalism in the world. Through these discussions Minimal architecture is presented as the architecture of limited means and control; however for Minimalism there is still the danger of becoming a decorative style. Key Words: Minimal Architecture, Minimalism, Modernity, Ornament, Decoration, Simplicity, Resistance. IV

Summary:

oz YİRMİNCİ YÜZYILDA MINIMAL MİMARLIK ÜZERİNE TARTIŞMALAR Türkaslan, Muhsine Tanyel Yüksek Lisans., Mimarlık Tez Yöneticisi: Ög. Üy. Dr. Nergis Öğüt Yardımcı Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Emel Aközer Temmuz 2000, 80 sayfa Bu tez 20. yüzyıldaki Minimal mimarlık tartışmaları üzerine bir çalışmadır. Minimal mimarlığın bugünkü durumunu anlamak ve açıklamak için 20. yüzyıldaki sadelik üzerine söylemler ve manifestolar araştırılıp örneklenmiştir. Tartışmalar tarihsel bir bağlamda ele alınmıştır. 1920'lerdeki Modern mimarlığın öncülerinin ve onların 1960'lardaki Modernizmin kimlik bunalımı üzerindeki etkileri, bezeme kavramı ve sanat ve mimarlıkta Minimalizmin ortaya çıkışı çerçevesinde ele alınmıştır. Kimlik bunalımı sanattaki Pop ve Minimalist akımlar arasındaki uzlaşmazlığın bir sonucu olarak görülmektedir. Tezin sonunda Minimal mimarlığın 1980'lerin sonu ve 1990'lardaki konumu, günümüz mimarlığı ve günümüz dünyasındaki kapitalist sistem çerçevesindeincelenmektedir. Bütün bu tartışmalarda Minimal mimarlık kısıtlı olanakların ve kontrolün sonucu olarak sunulmuştur; öte yandan Minimalizm için dekoratif ve geçici bir stil oluşturma tehlikesi hala bulunmaktadır. Anahtar Sözcükler: Minimal Mimarlık, Minimalism, Modernite, Bezeme, Dekorasyon, Sadelik, Karşı Durma. vı TC YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ