Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Enerji Mühendisliği (Enerji ve Güç Sistemleri) Anabilim Dalı

A mathematical approach to enegy cost saving in a manufacturing plant

Bir işletmede enerji tasarrufu için matematiksel modelleme yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 152049 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT The objective of this study is to develop mathematical models that meet the finished products requirements at a minimum cost of energy used in the process subject to different operational constraints ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz Bu çalışmanın amacı farklı işletim kısıtları dikkate alınarak ürün gereksinimlerini minimum enerji maliyetleri ile karşılayan matematiksel modeller geliştirmektir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.