Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bilim Dalı

A matlab toolbox for hybrid sistems

Hibrit sistemler için bir matlab araç kutusu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 246798 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hybrid systems contain both analog and logical dynamics. The class of discrete eventsystems essentially consists of systems that contain a finite number of resources that areshared by several users all of which contribute to the achievement of some common goal.In the first main chapter, we will introduce the Max-Plus Algebra and Max-Plus-Linear(MPL) systems.In the third chapter, we will consider some subclasses of hybrid systems and theirrelations: Piecewise Affine systems (PWA) , Mixed Logical Dynamical (MLD) systems,Linear Complementarity (LC) systems, Extended Linear Complementarity (ELC)systems and Max-Min-Plus-Scaling (MMPS) systems.For both MPL systems and the mentioned subclasses of hybrid systems we will considerthe implementation of the model predictive control scheme.In the last main chapter we will explain developed functions with examples. Thesefunctions can be grouped in three main groups. The first group consists of functions toconvert hybrid system subclasses to each other. The second group of functions is used toimplement previous built functions to our toolbox. The last group of functions aims tobuild an general model predictive controller algorithm for Max-Min-Plus-Scalar(MMPS) systems with limitations on input.

Summary:

Hibrit sistemler hem analog hem de lojik dinamikler içerir. Ayrık olay sistemleri sınıfı,sınırlı sayıda kaynak içeren sistemleri içerir. Bu kaynaklar çesitli kullanıcılar arasındapaylasılır. Bu kullanıcılar çesitli ortak hedeflerin saglanması için çalısır.Tezin ilk bölümünde Max-Plus cebri ve Max-Plus-Lineer (MPL) sistemler incelenmistir.Tezin ikinci bölümünde hibrit sistemlerin çesitli alt sınıflarını ve bu alt sınıflarınbirbirleri ile iliskileri incelenmistir. Bu alt sınıflar sırası ile Piecewise Affine (parçalıilgin) (PWA) sistemler, Mixed Logical Dynamical ( karısık lojik dinamik) (MLD)sistemler, Linear Complementarity (lineer tümlemeli) (LC) sistemler, Extended LinearComplementarity ( genisletilmis lineer tümlemeli) sistemler ve Max-Min-Plus-Scaling(MMPS) sistemlerdir.Hem Max-Plus-Linear (MPL) sistemler hem de yukarıda belirtilen hibrit sistem altsınıfları için model öngörmeli kontrolörün uygulamaları incelenmistir.En son ana bölümde gelistirilmis fonksiyonlar örneklerle açıklanmaktadır. Bufonksiyonlar üç ana grup altında toplanabilir. lk grup hybrit sistem alt sınıflarınıbirbirlerine çeviren fonksiyonları içermektedir. kinci grup ise daha öncedenolusturulmus fonksiyonların araç kutusuna eklemlenmesini saglar. Son gruptakifonksiyonlar ise giris isaretleri üstünde sınırlamalar içeren Max-Min-Plus-Scaling(MMPS) sistemler için genel bir model öngörücülü kontrolör algoritması gelistirilmesiniamaçlar.