Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

A method for estimating target velocity and range with passive seeker data

Edilgen arayıcılı sistemler için bir hedef hızı ve menzil kestirimi yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 489513 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In basic guidance applications, the line-of-sight (LOS) and line-of-sight rate information, which can be provided using a passive seeker, are enough to steer the missile to the target However, if one wants to augment the guidance algorithm, further information regarding the engagement and/or target is needed Unlike passive seekers, active and semi-active seekers may provide such information Nevertheless, if the missile is equipped with a passive seeker, those parameters need to be estimated ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Temel güdüm uygulamalarında, bir edilgen arayıcı tarafından sağlanan görüş hattı açısı (LOS) ve görüş hattı açısal hızı bilgileri bir füzeyi hedefe yönlendirmek için yeterlidir Ancak, tasarımcı güdüm algoritmalarını geliştirmek ister ise angajman ve/veya hedef ile ilgili bilgiye ihtiyacı vardır Edilgen arayıcıların aksine, etkin ve yarı etkin arayıcılar bu parametreleri sağlayabilir Ancak, füze üzerinde edilgen bir arayıcı mevcut ise, bu parametrelerin kestirilmesi gerekir Literatürde konuyla ilgili birtakım yöntemler mevcut olup, bunlar ekseriyetle Kalman Filtresi yöntemini kullanırlar Bu yöntemlerle tasarlanmış filtreler, füze manevrasının olmadığı durumlarda gözlemlenebilirliğini kaybetmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.