Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A method for monitoring quality in long run product development projects

Uzun süreli ürün geliştirme projelerinde kalitenin izlenmesi için bir yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 596400 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

For complex products, product development may take a long time. Late delivery and customer dissatisfaction may be inevitable if product quality is not assured from the beginning of the development. The aim of this study is to propose a method to monitor such product development projects from the viewpoint of product quality as well as schedule and cost. The method proposed is built mainly upon Quality Function Deployment (QFD). QFD is already a frequently used approach in relating customer needs to product and process parameters and prioritizing the critical success factors. With the extension that we propose, QFD is used also in predicting customer satisfaction rates by collecting certain realization information throughout the product development. This extension integrates a modification of RAPIDO product maturity assessment method with QFD. At each phase of the project, project managers are able to see the technical requirements fulfillment and customer satisfaction indicators, and compare them to planned ones, so that they can prioritize the tasks accordingly. This method is expected to be useful especially for industries in which development phases may take several years. A hypothetical application of the proposed method in defense industry is presented. Directions for future research are provided.

Summary:

Karmaşık ürünlerde, ürün geliştirme süreci uzun olabilir ve ürünün kalitesi geliştirmenin başlamasından itibaren güvence altına alınmazsa geç teslimat ve müşteri memnuniyetsizliği kaçınılmaz hale gelebilir. Bu çalışmanın amacı, bu tür ürün geliştirme projelerini takvim ve maliyet yönüyle olduğu kadar kalite yönüyle de baştan sona izlemek için bir yöntem önermektir. Önerilen yöntem temelde Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) üzerine kurgulanmıştır. KFG hali hazırda müşteri ihtiyaçlarını ürün ve süreç parametrelerine bağlamak ve kritik başarı faktörlerini önceliklendirmek için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Önerdiğimiz açılım ile KFG, belirli gerçekleşme bilgilerini de ürün geliştirme süreci boyunca toplayarak, müşteri memnuniyet oranını da belirlemek için kullanılabilmektedir. Bu açılım, değiştirilmiş RAPIDO ürün olgunluk değerlendirme metodunun KFG ile entegre edilmesiyle oluşturulmuştur. Tüm proje aşamalarında, proje yöneticileri teknik gereksinimlerinin karşılanma oranını ve müşteri memnuniyet göstergesini görebilecek, planlananlarla karşılaştıracak ve böylece etkinlikleri bunlara göre önceliklendirebileceklerdir. Bu metodun özellikle karmaşık ürünlere sahip ve geliştirme sürecinin yıllarca sürebildiği sektörlerdeki projelerde yararlı olması beklenmektedir. Önerilen metodun savunma sanayinde hipotetik bir uygulaması sunulmuştur. İleride yapılabilecek araştırmalara dair yönlendirme yapılmıştır.