Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

A method for supporting data collection in user research studies at domestic environments

Ev ortamlarında kullanıcı araştırmaları veri toplama çalışmalarını desteklemek için bir yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305186 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes data collection tools and methods in domestic environments for smart product development processes. The aim of the study is to create a method for supporting data collection studies in user research of smart products at domestic environments. The study examines the utilization of information and communication technologies in ethnographic data collection methods at domestic environments with a qualitative approach. Two case studies are conducted to understand and analyze the effects of custom designed data collection tools in user research studies conducted at domestic environments. The results of the study revealed that utilization of data collection equipment and methods that are customized to the characteristics of aims and objectives of user research studies, product characteristic and study participants? own environment might lead to the possibility to increase number of study participants and decrease researchers? presence in domestic environments. Additionally, it was found that, sensor kits and internal device logs are capable of supporting user research studies for the evaluation of products, however due to technical complexity and unpredictable contextual factors, triangulation of data collection methods and redundancy of data collection equipment are necessary.

Summary:

Bu tez, akıllı ürün geliştirme süreçleri için ev ortamlarından veri toplama araç ve yöntemlerini analiz etmektedir. Bu çalışmanın amacı ev ortamlarında yürütülen kullanıcı araştırmalarında veri toplama çalışmalarını desteklemek için bir yöntem yaratmaktır. Çalışma, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ev ortamında yürütülen etnografik veri toplama yöntemlerinde uygulamalarını nitel bir perspektifle analiz etmektedir. Özel olarak tasarlanmış veri toplama araçlarının ev ortamlarında gerçekleştirilen kullanıcı araştırmalarına etkilerini anlamak ve analiz etmek amacıyla iki vaka çalışması yürütülmüştür. Çalışmanın sonuçları kullanıcı araştırmalarının amaç ve hedeflerine, ürün özelliklerine ve çalışma katılımcılarının kendi ev ortamlarına göre özelleşmiş veri toplama araç ve yöntemlerinin katılımcı sayılarını arttırabileceğini ve araştırmacıların araştırma ortamında bulunma sürelerini azaltabileceğini göstermiştir. Bunlara ek olarak, duyarga kitlerinin ve cihaz içi günlüklerin ürün değerlendirmesi süreçlerinde kullanıcı araştırmalarını destekleyebileceği görülmüştür, ancak teknik karmaşıklık ve öngörülemeyen bağlamsal etkiler sebebiyle veri toplama yöntem ve araçlarının sağlamasının yapılmasının ve yedeklenmesinin gerekli olduğu anlaşılmıştır.