Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A method for the design of frc tunnel linings reinforced with frp bars

Lifli polimer donatılı lif katkılı beton tünellerin tasarımı için bir metot

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 584845 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

There are some difficulties in the construction of precast conventional reinforced concrete tunnel segments. Due to corrosion problem of ordinary reinforcement, the task becomes more complicated. Moreover, the workmanship for the construction of segments is also very time consuming. There are some research for the design of tunnel segments with fiber reinforced polymer (FRP) bars. Besides, guidelines for the design of fiber reinforced concrete (FRC) tunnel linings are also available. This thesis provides a methodology for the design of FRC tunnel linings reinforced with FRP bars. The methodology is mainly based on the recommendations and limitations in accordance with fib Model Code 2010 (2012), bulletin 65&66, ACI 440 and ACI 544. The methodology includes both temporary and permanent loads checks for the construction of tunnel lining segments. The methodology provides section resistance checks in ultimate state and in serviceability limit states. Additionally, mechanical checks as defined in fib Model Code (2012) are also provided. Finally, small-scale and full-scale tests have been performed.

Summary:

Konvansiyonel donatılı prekast betonarme tünellerin inşaatında ve bakımında bazı zorluklar bulunmaktadır. Çelik donatıların paslanma sorunu yüzünden bu durum daha da karmaşık hale gelmektedir. Bunun yanı sıra, segmanların imalatı için gerekli olan işçilik çok zaman almaktadır. Lifli polimer donatı (FRP) içeren tünel segmanlarının tasarımı için bazı araştırmalar mevcuttur. Ayrıca, fiber katkılı beton (FRC) tünel kaplamalarının tasarımı ile ilgili de teknik kılavuzlar bulunabilmektedir. Bu tez FRP donatı içeren fiber katkılı beton tünel kaplamalarının tasarımı ile ilgili bir metot önermektedir. Metot genel olarak fib Model Code 2010 (2012), bülten 65&66, ACI 440 ve ACI 544 şartnamelerinde yer alan öneri ve sınırlandırmalara dayanmaktadır. Sunulan metot, tünel segmanlarındaki geçici ve kalıcı yük durumlarının kontrollerini içermektedir. Metot kesit taşıma dayanımı ile servis yükleri hesaplarını içermektedir. Ek olarak, lifli polimer donatılı fiber katkılı beton tünel kaplamalarının fib model code 2010 (2012)' da tanımlanan mekanik kriterlerin kontrolleri de bulunmaktadır. Son olarak küçük ölçekli ve tam ölçekli deneyler yapılmıştır.