Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bölümü

A method of constructing secure S-boxes

Güvenli S-kutuları üretiminin bir metodu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143592 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

It is known that S-boxes are important nonlinear parts of the block cipher systems. There are several construction methods of S-boxes in the literature. In this thesis we shall discuss a method proposed by Jennifer Seberry, Xian- Mo Zhang and Yuliang Zheng. These authors show that S-boxes constructed by their method satisfy a number of crucially important cryptographic prop erties. We provide three examples to such S-boxes and justify that mentioned properties are fulfilled. Keywords: S-boxes, block ciphers.

Summary:

S-kutuları blok şifreleme sistemlerinin doğrusal olmayan önemli parçalandır. Literatürde S-kutularmm üretimi için birçok metod bulunmaktadır. Bu tezde Jennifer Seberry, Xian-Mo Zhang ve Yuliang Zheng tarafından ileri sürülen ve Hadamard matrislerini temel alan bir metod tartışılmaktadır. Bu metodla üretilen S-kutulanmn birçok önemli kriptogrank özelliği sağladığı, yazarları tarafından gösterilmiştir. Bu tür S-kutuları için üç örnek bu çalışmada üretilerek, bahsedilen özellikleri sağladıkları doğrulanmaktadır.Anahtar Kelimeler: S-kutuları, blok şifreleme sistemleri.