Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A methodology for cross-resolution modeling in DEVS using EVENT-B refinement

DEVS için melez-çözünürlüklü modellemede EVENT-B arıtımı kullanan bir yöntembilimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 355343 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis proposes a software engineering solution for implementing simulations via composition of models at different resolution levels with the help of formal methods Our solution provides a systematic methodology that offers a well-defined sequence of stages to obtain executable converters for entity resolution mapping, given the types of entity attributes that are exchanged at model interfaces and the mapping specifications Our methodology relies on Event-B as the formal specification language and DEVS as the model composition framework; utilizes refinement relations between Event-B machines for specification, verification and generation of the data conversion steps between models, and employs a code generator that inputs Event-B machine definitions to generate converter code that connects two model ports Resolution converters for model compositions allows an introduction to use of connector paradigm in modeling and simulation environment We use our achievements in DEVS converters for implementing DEVS simulations in heterogeneous environments with the help of connectors in the sense of component based software engineering This solution involves implementing connectors as atomic models to be used in mediation of data type and time resolution mismatches ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde benzetim uygulamalarında farklı çözünürlükteki modellerin biçimsel yöntemler yardımıyla bileştirimi konusunda bir yazılım mühendisliği çözümü sunulmaktadır Çözümümüz varlıkların çözünürlüklerinin eşleştirilmesi için iyi tanımlı ardışık aşamalar ile çalıştırılabilir dönüştürücü elde eden düzenli bir yöntembilimi sunmaktadır, öyle ki varlıkların cinslerine ait öznitelikleri model arayüzleri ve eşleştirme tanımları ile takas edilmektedir Yöntembilimimiz Event-B adındaki biçimsel tanımlama dili ve DEVS adındaki model bileştirme çerçevesini ile Event-B makineleri arasındaki arıtma ilişkilerine dayanarak modeller arasındaki veri dönüştürüm adımlarının doğrulanması ve üretilmesi, arıtma ilişkilerinin dönüştürümün tanımlanması ve doğrulanması için kullanılması ile Event-B makine tanımlarını kod üretiminde kullanarak iki modelin birbirine bağlanması için dönüştürücü kodu üretilmesine dayanmaktadır Model bileştirimi için çözünürlük dönüştürücüleri, modelleme ve benzetim ortamında bağlaştırıcı örneklemi kullanılmasına giriş yapmaktadır DEVS bağdaştırıcılarından elde ettiğimiz başarıları ayrıcinsten ortamlarda DEVS benzetim uygulamalarının bileşen tabanlı yazılım mühendisliği algısı içerisindeki bağlaştırıcıların yardımıyla geliştirilmesi için de kullandık Bu çözüm bağlaştırıcıların atomik model olarak uygulanması ile veri cinsi ve zaman çözünürlüğü uyuşmazlıklarına arabuluculuk sunmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.