Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A methodology for determination of performance based design parameters

Performansa dayalı hesap parametrelerinin tesbiti için bir yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143528 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Establishment of relationships for predicting the lateral drift demands of near- fault ground motions is one of the major challenges in earthquake engineering. Excessive lateral drifts caused by earthquake ground motions are the major causes of structural damage observed in structures. In this study, some of the fundamental characteristics of near-fault ground motions are examined. Response characteristics of elastic frame structures to near-fault ground motions are investigated. An approximate method for estimating the elastic ground story and interstory drifts for regular frame type structures is presented. Inelastic displacement demands imposed on elasto-plastic single degree of freedom (SDOF) systems subjected to near- fault ground are examined. Three equations for estimating the maximum lateral inelastic displacement demand from the maximum elastic displacement demand are established. Two of these equations relate the inelastic and elastic displacement demands through natural period and strength reduction factor. The third equation relates the inelastic and elastic displacement demands through the ratio of natural period to pulse period and the strength reduction factor. Efficiency of the natural period to pulse period ratio for estimating the inelastic displacement ratio is shown. Error statistics of the proposed equations are presented and compared with similar studies in the literature. According to the results, these equations can be used for quick and rough estimates of displacement demands imposed on regular elastic moment resisting frames and elasto-plastic single degree of systems. Keywords: drift demand, near-fault ground motion, inelastic displacement ratio, beam to column stiffness ratio, strength-based displacement amplification, pulse period

Summary:

Yakın mesafe depremlerinin içerdiği mahalli yerdeğiştirme taleplerinin belirlenmesi deprem mühendisliğinin üzerinde en yoğun çalışılan alanlarından biridir. Deprem sonucu yapılarda oluşan yapısal ve yapısal olmayan hasarın en önemli nedenlerinden biri yapıların deprem sırasında maruz kaldığı büyük yer değiştirme talepleridir. Bu çalışma yakın mesafe depremlerinin temel özelliklerini ve bu depremlere maruz kalan çerçeve tipi yapıların davranımını incelemektedir. Çerçeve tipi yapıların birinci kat ve maksimum kat arası ötelemesini bulmak için bir yaklaşık yöntem sunulmaktadır. Çalışma sırasında elastik olmayan tek serbestlik dereceli sistemlerin yakın mesafe depremleri sırasında maruz kaldığı elastik ötesi yerdeğiştirme talepleri incelenmiştir. Bu yapıların maruz kaldığı elastik ötesi yerdeğiştirme talebinin maksimum elastik yerdeğiştirme talebine olan oranını tahmin etmek için üç ifade geliştirilmiştir. Bu ifadelerin ikisi elastik ve elastik ötesi yerdeğiştirme taleplerini doğal periyoda ve taban kesme kuvveti azaltma katsayısına göre ilişkilendirmektedir. Üçüncü ifade ise elastik ve elastik ötesi davranımı, sistemin doğal periyodunun depremin impulsif periyoduna oranı ve taban kesme kuvveti azaltma katsayısına göre ilişkilendirmektedir. Sistemin doğal perioyudunun impulsif periyoda oranının, sistemin elastik ötesi davranımı üzerinde çok belirgin bir etkisi olduğu gösterilmektedir. Bu çalışmada geliştirilmiş olan yaklaşık yöntemlerin hata istatistikleri, başka araştırmacılar tarafından ileri sürülmüş yaklaşık yöntemlerle karşılaştırılmaktadır. Sonuçlar, bu ifadelerin yakın mesafe depremleriyle sarsılan elastik düzenli çerçeve tipi binaların ve elastik olmayan tek serbestlik dereceli sistemlerin maruz kaldığı yerdeğiştirme talebinin kolay ve yaklaşık bir tahmini için kullanılabileceğini göstermektedir. Anahtar sözcükler: öteleme talebi, yakın mesafe yer hareketleri, elastik ötesi yer değiştirme oranı, kiriş-kolon rijidite oranı, kuvvete dayalı elastik ötesi yerdeğiştirme faktörü, impulsif periyot