Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A methodology for determining the cluster of a new project

Yeni bir projenin sınıfının belirlenmesi için bir metodoloji

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167008 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A METHODOLOGY FOR DETERMINING THE CLUSTER OF A NEW PROJECT Yiğit, Aybeniz M S , Department of Industrial Engineering Supervisor: Prof Dr Ömer Saatçioğlu Co-Supervisor: Assoc Prof Dr Canan Sepil June 2005, 105 pages By definition, all projects are unique; however R&D projects have specific characteristics that make them harder to manage The project management methodology applied to R&D projects may show differences due to the categorization of them ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ YENİ BİR PROJENİN SINIFININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR METODOLOJİ Yiğit, Aybeniz Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Ömer Saatçioğlu Ortak Tez Yöneticisi: Assoc Prof Dr Canan Sepil Haziran 2005, 105 sayfa Proje kelimesi tanım olarak her projenin tek olduğunu tariflemektedir Fakat araştırma ve geliştirme projelerinin kendilerine ait özellikleri yönetimlerini zorlaştırmaktadır Araştırma ve geliştirme projelerine uygulanan proje yönetim metodolojisi, projelerin kategorilerine göre değişiklikler gösterebilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.