Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

A methodology for lining design of circular mine shafts in different rock masses

Farklı kaya kütlelerindeki dairedel maden kuyularının tahkimat tasarımı için bir yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338361 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The objective of this thesis is to predict lining thickness inside circular mine shafts A numerical study with different rock mass strengths and different in-situ non-hydrostatic stresses are carried out in 2D shaft section models to predict pressures that develop on lining support An iterative process of applying support pressure until observing no failure zone around shaft is used to simulate lining support pressure for each individual model Later, regression and fuzzy logic analyses are carried out to find a pressure equation for all of the models ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezin amacı dairesel kesitli maden kuyularının duraylı kalabilmesi için gerekli tahkimat kalınlığını tahmin etmektir Tahkimat desteğinin üzerinde gelişen basınçları tahmin etmek için, 2B kuyu kesiti örneklerinde, farklı kaya kütlesi dayanımları ve farklı arazi yüklemeleri için tasarlanmış bir sayısal çalışma yapılmıştır Her bir farklı durumun tahkimat basıncını modellemek için, kuyunun etrafında kırılmış bölge kalmayana kadar destek basıncı uygulamanın döngüsel bir süreci kullanılmştır Daha sonra, destek basıncına uygun bir eşitlik bulmak için regresyon ve bulanık mantık çözümlemeleri yapılmştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.