Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A methodology for utilizing descriptive process models for execution

Tanımlayıcı süreç modellerini otomasyon için kullanılmasını sağlayan metodoloji

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360563 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Process models are in the center of unifying various views enhancing organizational efficiency. In its current state, di fferent models are produced for di fferent purposes for the same processes. This diversity results in redundancy for modeling e fforts and inconsistencies among various models. This study proposes a methodology for organizations to perform business process modeling in a way that produced models can be used both for process description and process execution. Instead of producing di fferent models for process definition and process execution, our methodology focuses on the idea that a single process model can be utilized for both purposes. Each modeling purpose has its own perspective which enables modelers to focus on relevant aspects of the model. Our method guides the modelers with the order of modeling activities as well as the produced artifacts. A multiple case-study is conducted in order to evaluate the application of the method for utilizing process models for execution and to validate the results.

Summary:

Bu çalışma, organizasyonların süreç modelleme çalışmaları sonucunda üretilen modellerin süreç otomasyonu amacıyla kullanılabilmelerini sağlayacak bir metot önermektedir. Metot, farklı amaçlar için farklı modeller üretmek yerine, tek bir modelin her iki amaç için de kullanılabileceği fikrine dayanmaktadır. Modelleme amacına uygun olarak modelleme perspektiflerinin oluşturulması ile her kullanıcı ilgili olduğu özelliklerden sorumlu olacaktır. Metot, kullanıcılara modelleme faaliyetleri ve üretilecek ürünlerle ilgili yol gösterici rol oynamaktadır. Bu çalışma, metodun uygulanabilirliğinin gösterimi ve beklenen yararların gerçekleştiğinin doğrulanması amacıyla çoklu-örnek olay incelemesi içermektedir.