Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A Methodology for verification and validation of models and simulations: Acquirers' viewpoint

Model ve simülasyonların doğrulanması ve geçerlenmesi için bir metodoloji: Müşteri bakış açısı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 101504 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A METHODOLOGY FOR VERIFICATION AND VALIDATION OF MODELS AND SIMULATIONS: ACQUIRERS' VIEWPOINT MOLYER, Orhun Orhan M.S., Department of Information Systems Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Onur DEMİRÖRS Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Elif DEMİRÖRS May 2001, 97 pages Modeling and simulation has been an important operations research tool for many years. In time, the complexity of models and simulations has increased. Besides the complexity and great volume of the models and simulations under development, the raising development cost enforces products to be inspected more rigorously for defects and insufficiencies in earlier phases of development. This leads acquirers of the models and simulation systems to search new ways for establishing the necessary mechanism to find defects and insufficiencies in the intermediate products of the development process. The objectives of this thesis are to propose a methodology to be followed by the acquirer for verification and validation of the intermediate / end products to be developed, and to present the observations obtained form the experimentations of this proposed methodology. Keywords: Verification and Validation, Models, Simulations, Modeling and Simulation, Acquisition m

Summary:

oz MODEL VE SİMÜLASYONLARIN DOĞRULANMASI VE GEÇERLENMESİ İÇİN BİR METODOLOJİ: MÜŞTERİ BAKIŞ AÇISI MOLYER, Orhun Orhan Yüksek Lisans, Bilişim Sistemleri Bölümü Tez Yöneticisi: Doç.Dr. Onur DEMİRÖRS Tez Yardımcı Yöneticisi: Doç.Dr. Elif DEMİRÖRS Mayıs 2001, 97 sayfa Modelleme ve simülasyon yıllardan beri Yöneylem Araştırmasının önemli bir aracı olmuştur. Model ve simülasyonların karmaşıklığı zamanla artmıştır. Geliştirilmekte olan model ve simülasyonların karmaşıklığı ve büyüklüğünün yanı sıra artan geliştirme maliyetleri, ürünlerin hata ve yetersizliklerinin geliştirme sürecinin erken dönemlerinde tespit edilebilmesi için daha sıkı bir şekilde denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum, model ve simülasyon sistemlerinin müşterilerini, geliştirme sürecinin ara ürünlerindeki hata ve yetersizlikleri tespit etmek için gereken mekanizmayı oluşturabilmeye yönelik yeni arayışlara itmektedir. Bu tezin amacı, geliştirilmekte olan ara ve nihai ürünün doğrulanması ve geçerlenmesi için müşteri tarafından izlenebilecek bir metodoloji ortaya koymak ve önerilen metodolojinin uygulamasından elde edilen gözlemleri sunmaktır. Anahtar Kelimeler Doğrulama ve Geçerleme, Model, Simülasyon, Modelleme ve Simülasyon, Tedarik iv