Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A metrics-based approach to the testing process and testability of object-oriented software systems

Nesne-yönelimli yazılım sistemlerinin test sürecine ve testedilebilirliğine metrik tabanlı bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 233770 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This dissertation investigates the factors that affect testability and testing cost of object- oriented software systems Developing a software program which eases the testing process by increasing testability is crucial Also, to assess whether or not the testing effort and cost consumed or planned is adequate or not is another critical matter this dissertation aims to answer by composing a new way to evaluate the links between software design parametersand testing effort via source-based metrics An automated metric plug-in is used as the primary tool for obtaining the metric measurements ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, nesne-yönelimli yazılım sistemlerinin testedilebilirliklerini ve test maliyetini etkileyen faktörleri araştırmayı hedeflemektedir Testedilebilirliği arttırarak test sürecini kolaylaştıran bir yazılım geliştirmek çok önemlidir Ayrıca, kaynak kod temelli metrikler yoluyla, tasarım parametreleri ve test gayreti arasındaki bağları değerlendirip yeni bir model oluşturarak, harcanması planlanan ya da harcanmış olan test gayretinin uygunluğunun değerlendirilmesi, bu tezin diğer bir önemli hedefini oluşturmaktadır Metrik ölçümlemeleriiçin ana araç olarak otomatikleştirilmiş bir metrik eklentisi kullanılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.