Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

A micromorphological study on the genus Thymus Lamiaceae in Turkey

Türkiyede yayılış gösteren Thymus L Lamiaceae cinsi üzerine mikromorfolojik bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 584671 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The genus Thymus L.(Lamiaceae) having its center of diversity in the Mediterranean distributed mainly in the Old World includes 45 species in Turkey. It belongs to the monophyletic subfamily Nepetoideae. In this study, epidermal micromorphological properties of 32 species of Thymus were examined by using scanning electron microscopy. Micromorphology of vegetative and floral organs were found to be providing good taxonomic features for understanding phylogeny of the genus.

Summary:

Gen merkezi Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi olan Asya ve Avrupa'da da yayılış gösteren Thymus L. cinsi Türkiye'de 45 tür içermektedir. Bu cins monofiletik altfamilya olan Nepetoideae içinde bulunmaktadır. Bu çalışmada taramalı elektron mikroskobu kullanılarak 32 türün epidermal mikromorfolojileri çalışılmıştır. Vegetatif ve floral organların mikromorfolojisinin filogeninin anlaşılması için iyi taksonomik özellikler oluşturduğu saptanmıştır.