Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A mixed integer programming method for Pareto front optimization of discrete time cost trade-off problem

Kesikli zaman maliyet ödünleşim probleminin Pareto front optimizasyonu için doğrusal tamsayılı programlama yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416630 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

There is a reverse relationship between the activity durations and costs in construction projects In scheduling of construction projects, the project duration can be compressed (crashed) by expediting some of its activities in several ways including; increasing crew size, working overtime, or using alternative construction methods As a result, when duration of a critical activity is decreased, its cost increases and project duration decreases In construction projects, resources are usually available in discrete units This trade-off between time and cost is named as Discrete Time Cost Trade-off Problem (DTCTP) in literature DTCTP plays an important role in construction scheduling and especially during schedule acceleration ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

İnşaat yapım projelerinde faaliyet süreleri ve maliyetleri arasında ters bir bağlantı vardır İş programında yer alan faaliyetlerin sürelerini kısaltmak için bu faaliyete ait işgücü ve makine kaynaklarının arttırılması veya fazla mesai yapılması, ya da maliyeti yüksek yapım yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir Bu sebeple proje süresini belirleyen bir faaliyetin süresi kısaltılınca maliyeti artmakta, ancak faaliyetin ve projenin süresi kısalmaktadır İnşaat yapım projelerinde çoğu zaman süre ve maliyet arasındaki bu ilişki kesikli bir fonksiyon şeklindedir Literatürde Kesikli Zaman Maliyet Ödünleşim Problemi (KZMÖP) olarak bilinen bu zaman-maliyet problemi, inşaat yapım projelerine ait iş programı oluşturulması aşamasında ve özellikle yapım faaliyetlerine ait iş programlarının hızlandırılması esnasında kritik önem taşımaktadır Proje faaliyetleri için zaman-maliyet seçimlerinin doğru yapılmaması, proje maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır Bununla birlikte, KZMÖP' in doğru bir şekilde analiz edilip çözülmemesi, proje sürelerinin ne kadar kısaltılabilineceği ve kısaltmaların hangi maliyetlerle gerçekleşeceği konularında gerçekçi olmayan beklentilerin oluşmasına sebebiyet verebilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.