Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A mixed linear integer model for military facility layout optimization problem

Askeri tesis yerleşim optimizasyon problemi için karışık bir tamsayılı programlama modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416646 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The positioning and layout of facilities on a construction site has a significant impact on productivity, costs, and duration of construction projects The main objective of general construction site layout planning problem is to arrange the temporary facilities such as office buildings, residences, and warehouse in such a way that the construction activities can be performed with minimal costs The military facility layout planning problem which considers layout of military facilities is similar to the construction site layout problem This thesis presents a military facility layout model to optimize the distances that are frequently used both by military personnel and vehicles in their daily activities ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Şantiye tesislerinin yerleşimi ve düzeni, inşaat projelerinin verimliliği, maliyeti ve süresi açısından önemli bir etkiye sahiptir Şantiye yerleşim problemlerinin genel olarak esas amacı, ofis binaları, konutlar ve depo gibi geçici tesislerinin yerlerini inşaat faaliyetlerini asgari maliyetle yapabilmek için düzenlemektir Askeri tesislerin yerleşimini gerektiren askeri tesis planlama problemi de şantiye tesislerinin yerleşim problemi ile benzerdir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.