Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

A mixed methods study on l2 motivational self system

Yabancı dil motivasyonel benlik sistemi üzerine bir karma yöntem çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 530983 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The sense of self has a paramount influence on the regulation of behavior and learning since it presents a link between cognition and motivation ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Benlik algısı biliş ve motivasyon arasında bir bağ sunduğundan, davranış ve öğrenmenin düzenlenmesinde önemli bir etkisi vardır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.