Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Mixed model line sequencing problem with makespan minimization

Karışık modelli montaj hatlarında toplam çevrim zamanının en azlanması için sıralama problemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118921 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A MIXED MODEL LINE SEQUENCING PROBLEM WITH MAKESPAN MINIMIZATION SOYLU, Banu M.Sc, Department of Industrial Engineering Supervisor: Prof. Dr. Ömer KIRCA Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Meral A2İZO?LU January 2002, 106 pages In this study, a mixed model line sequencing problem is considered. The objective is the minimization of total cycle time i.e. makespan. To the best of our knowledge our study is the first attempt to solve the problem. A branch and bound algorithm whose efficiency is enhanced with two lower bounding procedures are developed. Seven heuristic methods are used to determine an initial upper bound for the problem. Computational analysis is conducted to investigate the effects of certain parameter values on the difficulty of the problem. The results have shown that the branch-and-bound algorithm is capable of solving moderate-sized problem instances in reasonable solution times. For larger sized instances, the heuristic procedures can be used to generate near-optimal solutions. Keywords: Mixed Model Assembly Lines, Scheduling. m

Summary:

oz KARIŞIK MODELLİ MONTAJ HATLARINDA TOPLAM ÇEVRİM ZAMANININ EN AZLANMASI İÇİN SIRALAMA PROBLEMİ SOYLU, Banu Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ömer KIRCA Yardımcı Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Meral AZİZOĞLU Ocak 2002, 106 sayfa Bu çalışmada karışık modelli bir üretim hattı sıralama problemi ele alınmıştır. Amaç toplam çevrim zamanının enazlanmasıdır. Bilgimize göre çalışma problemi çözecek ilk girişimdir. İki alt sınırlama metodu ile etkisi artırılmış bir dal-sınır algoritması geliştirilmiştir. Probleme bir başlangıç üst sının belirlemek için yedi sezgisel yaklaşım metodu kullanılmıştır. Belirli parametre değerlerinin problemin zorluk derecesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi için sayısal analiz yapılmıştır. Sonuçlar dal-sınır algoritmasının orta seviyeli problem örneklerini makul çözüm zamanlarında çözebilecek kabiliyette olduğunu göstermiştir. Büyük çaplı problemlerde, yaklaşık en iyi sonuç elde etmek için sezgisel yöntemler kullanılabilir. Anahtar kelimeler: Karışık Modelli Montaj Hatları, Çizelgeleme. iv