Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Model as a tool for determining optimal pricing policies for marble firms

Mermer firmalarında optimum fiyatlandırma politikaları belirlemeye araç bir model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116141 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz MERMER FİRMALARINDA OPTİMUM FİYATLANDIRMA POLİTİKALARI BELİRLEMEYE ARAÇ BİR MODEL Doğrukartal, Esra Yüksek Lisans, Maden Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT A MODEL AS A TOOL FOR DETERMINING OPTIMAL PRICING POLICIES FOR MARBLE FIRMS Doğrukartal, Esra M Sc Department of Mining Engineering Supervisor : Prof Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.